Een gesprek over mentoring

Tijdens een winterse coronawandeling had ik een goed gesprek met Kathy Velghe, over mentoring en wat het haar als mentee, en ook mij als mentor, bijbracht. Kathy is nu ook Soroptimist (lid van Club Gent Scaldilys) en nam enkele jaren geleden deel aan het mentoring programma. Tijd voor een terugblik en evalutie: was het een meerwaarde? Welke tips kan ze ons geven voor het programma?
Hoe kwam je in contact met het mentoring programma van Soroptimist?
Tijdens een reis ontmoette ik Ingrid Ghijs, die me met veel enthousiasme over dit initiatief vertelde. Toen ze me later contacteerde om te vragen of ik interesse had, ging ik daar onmiddellijk op in: ik werkte hard, stond op het punt een nieuwe professionele uitdaging aan te gaan, vond moeilijk de juiste balans werk/ privéleven, het omgaan met werkproblematiek was niet altijd evident. Was ik alleen met dergelijke vragen en problemen?
Een mentor, wat betekent dat eigenlijk voor jou ?
Je Mentor is de persoon die je een spiegel kan voorhouden, die je laat verder denken over bepaalde zaken. Ze helpt mee richting geven, uit te klaren waarop je best focust. Ze ondersteunt je, niet met losse theorie maar concreet, to the point. Ze geeft advies vanuit eigen ervaring.
Open communicatie is heel belangrijk - schept een band van vertrouwen. Ze luistert, zonder oordeel te vellen, denkt mee.
Waarom deed je mee aan het Soroptimist mentoring programma?
Ik was een jonge dame met passie en ambitie om te groeien, en verder te blijven groeien, zowel persoonlijk als professioneel.
Professioneel ging mijn aandacht vooral naar kennisverwerving en het aansturen van een team. Ik besefte dat ik op het punt was gekomen om mezelf verder te ontwikkelen naar 'women leadership'. Maar hoe pak je dit aan?
Er bestaat geen specifieke cursus of opleiding voor en binnen je eigen bedrijf aan iemand ‘je ziel blootleggen’ zou ik toch niet zo snel doen. Daarom is dit mentoring project zo waardevol.
Diezelfde vraag werd teruggekaatst: waarom stap je in als mentor?
Het is de essentie van de reden waarom ik Soroptimist werd: jonge vrouwen helpen het beste uit zichzelf te halen, zich helemaal te realiseren: ‘educate & lead’. Als meer vrouwen verantwoordelijke posities in de samenleving en in bedrijven bekleden zal de wereld beter worden. Bovendien is de ervaring ook voor de mentor zeer verrijkend en geldt het spiegel voorhouden, inzichten verwerven enz. ook voor de mentor.
Wat is blijven hangen ? Waaraan denk je terug ?
Heel veel reflectie, met nieuwe ideeën en invalshoeken, en ook vaak bevestiging. Praktische tips & trics. Hoe ga je ervoor? Wat zijn de valkuilen? Advies van professionals (mentors en coaches) en ervaringen delen zowel tussen mentees onderling.
Het in alle openheid en veiligheid kunnen aankaarten van professionele, en ook persoonlijke, pijnpunten was een echte verademing.
Je ontmoet je mentor…. Hoe begin je aan zo’n traject?
Bij aanvang was er een checklist om aan te geven welke mijn interesses zijn en waaraan ik verder wil werken, gaande van performance, self PR, teamwork, innovatie, vertrouwen, omgaan met conflictsituaties ... De voorbije jaren ben ik in tal van situaties gekomen waarbij deze zaken aan bod kwamen.
De interactie met de andere mentees?
Open sfeer en communicatie. Hoe divers de groep ook was (ervaring, job, context, sector ...) het is opmerkelijk hoeveel gelijkenissen we hadden, zowel qua uitdagingen, ervaringen, moeilijkheden die we ervaren. Voor mij wel frappant punt : work-life balance bleek bij iedereen een heikel punt (en ik dacht dat het aan mij lag die zaken verkeerd aanpakte 😏 ) Tevens opmerkelijk hoe het leven van verschillende mentees op korte tijd een heel andere wending nam.
En de workshops?
Workshops werden gegeven door échte professionals die hiervoor graag tijd vrijmaakten en met passie en veel energie hun kennis doorgaven. De toolkit die we meekregen was perfect.
De topics van de workshops waren zeer interessant om ons te triggeren om bepaalde zaken in een ander perspectief te zien of verder uit te diepen.
Dit is een Benelux programma, wat is daar de meerwaarde van?
Je ontwikkelt een internationaal netwerk, de voertaal tijdens de trainingen en workshops is het Engels, zoals in het bedrijfsleven. Ook de cultuur verschillen, zowel tussen landen als tussen types bedrijven zijn leerrijk. Ik ben heel blij dat ook dat aspect in het programma opgenomen werd.
Wat doe je anders ?
Beetje meer afstand nemen van bepaalde zaken - niet altijd alles proberen te voorzien en plannen
Meer focus op self-PR – blijft een aandachtspunt: het belang hiervan werd heel duidelijk in de verf gezet
Zou je het anderen aanraden ?
Absoluut JA. Het is een investering met grote en long-term return, gekaderd in groter geheel van Sorop activiteiten
Mentoring stopt niet bij het programma 🙂 Mijn mentor en ik houden contact!
Wie zou je het aanraden ?
Elke jonge vrouw met ambitie én die wil investeren in zichzelf. Het traject is intens, je leert heel veel op korte tijd, ook over jezelf. Het is de investering dubbel en dik waard.
Ik denk dat je er meest baat bij hebt als je al een aantal jaar werkervaring hebt. De workshops zijn heel boeiend, raken onderwerpen aan als leadership, conflict management, teamwerk, people management. Als je hiermee reeds ‘on the floor’ te maken hebt, kan je het ook onmiddellijk in de praktijk toepassen.
Zou je het aanraden mentor te worden?
Absouut JA. Ik kijk ernaar uit zelf in de toekomst ook die rol te kunnen opnemen. Als mentee heb ik er heel veel van opgestoken, maar ook als mentor is de ervaring zeer verrijkend.