Prijzen - Scholarships

Zij kregen een prijs!

SI club Veurne Westhoek heeft in 2019 behalve de Belgische ook de Europese prijs van Soroptimist gewonnen met hun project ‘ violence against women’. Met name de manier waarop ze de samenwerking tussen lokale politiediensten en CAW stimuleerde en bovendien in verschillende weekbladen artikels liet verschijnen met concrete tips over de aanpak van huiselijk geweld overtuigde de jury. Voor meer informatie: veurne-westhoek@soroptimist.be

Zij kreeg een beurs !

Sophie Rousseau: "Dankzij de financiële steun en vooral ook de vriendschap van de Soroptimisten heb ik mijn carrière geheroriënteerd naar bemiddeling. Ik heb een zeer veeleisende masteropleiding in conflicttransformatie gevolgd (erkend door UNESCO). Wetende dat de Soroptimisten op mij rekenden, gaf me de kracht om door te gaan. Ik heb mijn comfortzone mentaal, emotioneel, fysiek en spiritueel uitgebreid en schrijf een scriptie over conflicttransformatie met gendergerelateerd geweld. Dank u uit de grond van mijn hart."