Duurzame ontwikkeling

We lobbyen voor een meer duurzame leefomgeving op lokaal, nationaal en internationaal niveau. We zetten projecten op die het milieubewustzijn vergroten en milieuvriendelijkheid bevorderen. De inzet van duurzame, groene energiebronnen vergroot de onafhankelijkheid van gemeenschappen. We vertrekken daarbij van de behoeften van vrouwen en meisjes. We initiëren of ondersteunen initiatieven in verband met toekomstbestendige landbouw, zowel in economisch, ecologisch als sociaal opzicht. We streven naar een verantwoord afvalbeleid, ondersteunen projecten in het kader van circulaire economie en stimuleren vergroening en herbebossing. We leveren inspanningen om de gevolgen van klimaatverandering in te dijken.

Soroptimisten bieden hulp waar zich een natuurramp heeft voorgedaan: door vrouwen te ondersteunen bij de heropbouw, bijvoorbeeld na een aardbeving, hoeven ze hun vertrouwde omgeving niet achter zich te laten om hun leven opnieuw op te bouwen. We financieren mee de aanleg van waterreservoirs en waterzuiveringsstations. We sensibiliseren omtrent duurzame mobiliteitsmiddelen, betere isolatie en ecologisch energieverbruik, bijvoorbeeld bij het koken of bij het gebruik van sanitaire installaties… We schenken niet alleen middelen om de wereld duurzamer te maken, maar wisselen ook knowhow en good practices uit.

Ontdek de projecten die we voor jou selecteerden

We empower women and girls to realise about their potential and support themselves. Thousand of projects have been implemented all over the world.