Wie zijn we

Wij geven vrouwen mogelijkheden voor een beter leven.

Het internationale Soroptimist thema van 2011-2030 : 'Empowerment of Women through Education and Leadership '

"In de Belgische Soroptimist Unie bundelen wij de krachten van 56 clubs met dynamische vrouwen van verschillende leeftijdsgroepen. De 1602 leden van onze ngo treden toe op basis van hun kennis, vaardigheden en achtergronden uit allerlei domeinen. Op die manier creëren we een breed en divers werkveld waarbinnen we onze contacten inzetten om doelen te ondersteunen of te verwezenlijken.
We ondernemen actie, doneren, informeren, sensibiliseren, adviseren. We wegen op besluitvorming en empoweren. Wat we doen, doen we op basis van evenwaardigheid met de vrouwen en meisjes voor en mét wie we samenwerken. Want als we echt iets willen teweegbrengen, moeten we elkaar op elk niveau voortstuwen, Empowered by Soroptimist".

Door het opzetten van sensibiliseringsacties en de realisatie van diverse projecten brengen Soroptimisten verandering in het leven en de status van vrouwen en meisjes.
Toegang tot onderwijs, ondersteuning en empowerment zijn de eerste stappen naar het creëren van kansen om duurzame, vredevolle veranderingen tot stand te brengen

Christiane Hozay, voorzitter 2023 -2024

Onze geschiedenis

Soroptimist International ontstond in 1921 in de VS. De eerste voorzitter, Violet Richardson Ward, master in Gezondheidszorg en LO, verdiende als leraar minder dan haar mannelijke collega’s. Het zette haar inspanningen in gang om gendergelijkheid te bevorderen. Omwille van haar engagement vroeg Stuart Morrow van de Rotary clubs haar om lid te worden van een nog op te richten internationale vrouwenorganisatie, ‘Soroptimist’ of ‘het beste voor zusters/vrouwen’. Violet verbeterde, met haar volgehouden strijd tegen onrecht en voor een betere gezondheid, het leven van veel jonge vrouwen. Ze vormde bijkomende clubs in de VS en Canada.
In 1924 stichtte chirurge Suzanne Noël in Parijs de eerste club van Soroptimist International Europa (SIE). Vele andere clubs volgden in continentaal Europa en in 1928 ontstond de Europese Federatie, onder haar voorzitterschap.
Marthe Hirsch, directeur van de Chocolaterie Martougin, was de voorzitter van de eerste Belgische club, opgericht in 1930 in Antwerpen. De club verdedigde de rechten van vrouwen, bijvoorbeeld met een motie tegen een wetsontwerp dat de beroepsmogelijkheden van gehuwde vrouwen wou inperken. Na de vorming van een tweede club in Brussel, richtte Marthe Hirsch de Belgische Unie van Soroptimist International op, waarvan zij ook de eerste voorzitter werd. Na de dood van Marthe Hirsch gingen veel archiefstukken verloren. De inzet van toen vertaalt zich vandaag nog in 54 actieve Belgische clubs.

Wie heeft welke functie in Soroptimist International België?

Christiane
HOZAY


Nationaal Voorzitter

CLUB:
ANTWERPEN DE ZES ROZEN

Anne-Marie
DIERCKX


Vice-Voorzitter NL

CLUB:
BEERSEL-ZENNEVALLEI

Françoise
SANDRONT


Vice-Voorzitter FR

CLUB:
LIEGE

Ann
DE BEUKELAER


Secretaris

CLUB:
ANTWERPEN DE ZES ROZEN

Gerda
ROSIERS


Adjunct Secretaris

CLUB:
VISE

Marthe
CLAEYS


Penningmeester

CLUB:
BRUGGE

Advocacy

Awareness

Action

Waar kan je ons vinden?

Met 34.000 leden en 1.260 clubs, verspreid over 59 landen in Europa, Afrika, het Midden-Oosten en de Caraïben, is Soroptimist International Europa (SIE) de grootste van de 4 federaties van Soroptimist International.