VIERRE-LESSE

Luxemburg

Welkom in onze club !

Onze club Vierre-Lesse ligt in een dunbevolkt landelijk gebied en wordt gekenmerkt door zijn omvang, zowel oost-west als noord-zuid. Het dankt zijn naam aan twee belangrijke rivieren, de Vierre en de Lesse, die het doorkruisen. Het strekt zich uit over twee provincies: het centrum van de provincie Luxemburg en het zuiden van de provincie Namen. Opgericht in 1986, is het een geluk dat er nog steeds vier stichtende leden zijn en dat er regelmatig nieuwe leden worden verwelkomd.
Wij zijn actieve vrouwen met zeer verschillende beroepen en ervaringen en werken samen om de Soroptimistische doelstellingen te bereiken. Onze maandelijkse bijeenkomsten bieden ons de mogelijkheid om onze projecten te bespreken en te zorgen voor momenten van ontspanning en plezier, wat ons een team maakt waarin vriendschap en betrokkenheid belangrijk zijn.

Elk jaar organiseren we verschillende fondsenwervingsevenementen: maaltijden, theater en zichtbaarheid, zoals de Oranje-campagne, "open deur"-conferenties, om nog maar te zwijgen van de gezelligheid met de organisatie van een korte reis voor leden en hun echtgenoten.
Met de opbrengst van deze evenementen zorgen we ervoor dat we projecten ondersteunen die aansluiten bij de Soroptimistische waarden, zowel in België als in het buitenland. Zo hebben we onder andere L'Archée (dat onderdak en sociale en educatieve steun biedt aan minderjarige en/of grote moeders die in moeilijkheden verkeren in verband met hun psychologische situatie (geweld, misbruik), de vzw Vie en Rose (die zorg en welzijn biedt aan vrouwen die het slachtoffer zijn van borstkanker), enz. Ook ondersteunen we projecten in het buitenland, zoals in Bangladesh door de aan- en verkoop van schorten van vrouwen, het Uvira-project van de Beersel Club.
 • Opgericht op:
  31/05/1986
 • Voorzitster:
  Sylvie PIERRARD
 • Maandelijkse vergadering:
  Derde donderdag van de maand
 • Contactpersoon:
  Anne-Marie SELLESLAGH
 • Contact

Belangrijke activiteit

Repas 'échappée belle'

Sinds enkele jaren organiseren we onze "repas échapée belle"uit verschillende landen over de wereld (Italië, Marokko, Spanje....). We zijn vastbesloten om alles zelf voor te bereiden en om menu's aan te bieden die buiten het normale vallen. Onze maaltijden worden voorafgegaan door 5 of 10 km aperitiefwandelingen voor de sportievelingen die hun eetlust willen opwekken.
Wij veranderen elk jaar van locatie om ons prachtige Ardens landschap te ontdekken.
Datum: de zondag volgend op of voorafgaand aan 11 november.

Onze Projecten

Psycho-boks

Verschillende projecten krijgen het hele jaar door onze aandacht en ondersteuning. In samenwerking met het Archée en ADMR (hulp op het platteland) hebben we meegewerkt aan een "psychoboksproject" door de aankoop van apparatuur. Dit project was in eerste instantie gericht op vrouwen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld om hen in staat te stellen hun opstand te kanaliseren door een sport te beoefenen waarbij regels belangrijk zijn en moeten worden gerespecteerd. Na de cursus hebben ze een debriefing onder leiding van een psycholoog en een opvoeder.

Campagne Orange

Onze club neemt actief deel aan de campagne Orange: uitstallen van de banner op een doorgangsplaats in de stad, biologisch afbreekbare oranje ballonnen en verspreiding van flyers in het winkelcentrum van Recogne (Libramont) waar we onze actie toelichten, oranje versiering van de zaal tijdens onze ‘mooie ontsnapping 2018’, die plaatsvond tijdens de campagne, oranje verlichting van de stadsgebouwen van Libin.......