TONGEREN EPINONA

Limburg

Welkom in onze club !

Onder het waakzame oog van Ambiorix, koning der Eburonen en symbool van Tongeren, de oudste Stad van België, en onder de vleugels van meterclub Huy, werd onze club gecharterd in 1972. Na verloop van tijd werd onze clubnaam “Tongeren” gewijzigd in “Tongeren Epinona”, verwijzend naar het rijk historisch verleden van onze stad.
In een heel ver verleden, 50 jaar vóór Christus, leefde namelijk in een klein Gallisch dorp deel uitmakend van de stam der Eburonen, een meisje, Epinona genaamd, dat opgroeide te midden van het oorlogsgeweld tussen Eburonen, Atuatuken en een oprukkend plunderend en moordend Romeins leger. Marc De Bel omschreef Epinona in zijn gelijknamig boek als een kordaat en standvastig meisje, doordrongen van een eigen wil en doorzettingsvermogen, gevoelig en bezorgd voor anderen, een vechter met een optimistische kijk op de wereld en geloof in een vreedzaam en beter leven.
Kortom de beschrijving van een sorop “avant la lettre”.

Onze club is een verzameling van 30 Epinona’s, van 30 kordate dochters van Ambiorix, allen getalenteerde, geëngageerde, gedreven en verantwoordelijke dames van alle leeftijden, met diverse achtergronden en uiteenlopende beroepservaringen maar verenigd door éénzelfde doel, namelijk, elk op haar manier, zich onvoorwaardelijk in te zetten om de levensomstandigheden en status van medemensen in het algemeen en van vrouwen en meisjes in het bijzonder te verbeteren en alzo hun leven te verrijken.
Het motTo van Club Tongeren Epinona: “Via hechte vriendschap vrouwen en meisjes inspireren en versterken door voor hen kansen te creëren.”
 • Opgericht op:
  23/04/1972
 • Voorzitster:
  Karin PRAGT
 • Maandelijkse vergadering:
  Tweede dinsdag van de maand
 • Contactpersoon:
  Mieke THIJS
 • Email:
  tongeren-epinona@soroptimist.be

Belangrijke activiteit

Modeshow en Jongeren in Concert

Tijdens onze jaarlijkse modeshow, een succesvolle traditie sedert 2007, treden de clubleden uit hun comfortzone en ontpoppen zij zich tot modellen voor één avond. Door zelf de catwalk op te gaan willen de Soroptimisten zich inzetten voor het goede doel. Dankzij onze trouwe en enthousiaste handelaars, sponsors en publiek kunnen wij jaar na jaar cheques van een aanzienlijk bedrag aanbieden aan de geselecteerde goede doelen.

Sedert 1993 organiseren wij in de Landcommanderij Alden Biesen het jaarlijks event “Jongeren in Concert”, een aperitiefconcert met jonge muziekvirtuozen, allen laureaten van vermaarde muziekwedstrijden in meerdere disciplines. De opzet van dit jaarlijks muziekevenement bestaat erin podiumkansen te bieden aan jonge, beloftevolle muzikanten en op die manier bij te dragen in hun ontwikkeling tot volwaardige performers.

Benefietconcert Capella Concinite & jachthoornkwartet op 24 februari 2024 om 20u in Boodschapkapel van Heilig-Hartinstituut te Heverlee

Sint-Gerardus

Sint-Gerardus is enerzijds een dienstencentrum dat begeleiding biedt aan peuters, kleuters, tieners, jongvolwassenen en volwassenen met een motorische, neuro-motorische of meervoudige beperking, en anderzijds is het een scholengroep die onderwijs verstrekt op maat en op het tempo van deze bijzondere jongeren. Wij steunen St. Gerardus al sedert 2015

Trampolien

Trampolien is ontstaan in de schoot van onze club vanuit de vaststelling van de nood om huiselijk en intra-familiaal geweld - in alle mogelijke vormen - uit de taboesfeer te halen en om aan slachtoffers van dergelijk geweld de kans te geven te werken aan hun psychisch herstel, aan hun weerbaarheid en aan de wederopbouw van hun zelfbeeld en eigenwaarde.