SPA

Luik

Welkom in onze club !

Onze club is opgericht in 1985.
Het bestaat uit 33 actieve vrouwen, geëngageerde professionals, die door hun vaardigheden de levensomstandigheden van vrouwen, meisjes en kinderen willen verbeteren door hen toegang te geven tot onderwijs, autonomie en leiderschap. Zij hebben tot doel het inzicht in en de bescherming van het milieu te verbeteren.

We bespreken de onderwerpen van de dag: een nieuw lid laat ons kennismaken met haar werk, een passie, we ontvangen een spreker, we maken de laatste hand aan de voorbereidingen voor een van onze toekomstige evenementen....

De professionaliteit van haar leden maakt een zeer interessante uitwisseling van kennis en ervaring mogelijk.
Soroptimisten ondernemen actie om grenzen te verleggen, stereotypen te doorbreken en het leven van vrouwen op lokaal, regionaal en internationaal niveau te verbeteren.
 • Opgericht op:
  09/03/1985
 • Voorzitster:
  Charlotte WINANDY
 • Maandelijkse vergadering:
  Eerste dinsdag van de maand
 • Contactpersoon:
  Mirianne GOFFETTE
 • Email:
  spa@soroptimist.be

Belangrijke activiteit

Notre compétition de golf

Chaque année un chèque de plusieurs milliers d’euros est remis aux œuvres soutenues par le club.

Projecten in de kijker

MOKAMO

Het Mokamoproject werd gevormd rond een paar vrienden die in Congo humanitaire acties wilden ondernemen: de herlancering van het Mokamo-ziekenhuis. We hebben verschillende acties ondersteund, zoals de toegang tot water, het Manioc molenproject voor dorpsvrouwen en alfabetiseringstraining voor vrouwen en meisjes.

Home Saint-Michel

Wij hebben gehoor gegeven aan het verzoek van de VZW Saint-Michel, die gespecialiseerd is in de ondersteuning van kinderen en jongeren met een handicap en/of grote moeilijkheden. We brachten cadeaus mee voor Sinterklaasdag, kochten basisbenodigdheden voor de kinderen.