SINT-TRUIDEN

Limburg

Welkom in onze club !

Sint-Truiden is de hoofdstad van Haspengouw. In onze stad heeft jarenlang de fruitteelt centraal gestaan. Ook vandaag is dit nog het geval.. Gaandeweg zijn de fruittelers genoodzaakt geworden om plukhulp in het buitenland te gaan zoeken. Steeds meer van deze seizoenarbeiders bleven in Sint-Truiden hangen. Zo zijn in onze samenleving verschillende culturen en religies vertegenwoordigd en is er een permanente uitdaging om het samenleven in diversiteit in goede banen te leiden.
De patroonheilige van Sint-Truiden is de Heilige Trudo. Hij stichtte onze stad vanuit de abdij die hij bouwde aan de rand van de Cicindria. Hij hield de zorg voor onze stad en zijn inwoners hoog in het vaandel. Ook vandaag is Sint-Truiden gekend als een zorgstad, met zijn psychiatrische instellingen.
Uit de kansarmoede-indicatoren van de dienst Sociale Planning van de provincie Limburg blijkt dat Sint-Truiden vandaag gekenmerkt wordt door een hoge aanwezigheid van kansarmoede.
3 op de 10 kinderen leven in armoede. Dat wordt bevestigd door verscheidene Soropleden die hier dagelijks mee geconfronteerd worden in het onderwijs, de ziekenzorg en andere sectoren. Onze club tracht dan ook de laatste jaren haar projecten meer te focussen op kinderwelzijn in samenwerking met de openbare instanties. Onze kinderen zijn immers onze toekomst.
Ondanks alles blijft Sint-Truiden een mooie en gezellige stad om in te wonen. Met haar tweede grootste marktplein van België, gekenmerkt door haar drie torens op de rand, die van einde en ver te zien zijn, trekt ze jaarlijks toch heel wat toeristen aan.
De Truienaar wordt niet voor niets “a ras apoat” genoemd.
 • Opgericht op:
  27/05/1989
 • Voorzitster:
  Ilse OOGHE
 • Maandelijkse vergadering:
  Derde dinsdag van de maand
 • Contactpersoon:
  Christa LECLERE
 • Contact

Belangrijke activiteit

De Oorlog in Oekraïne: wat drijft het Kremlin. Lezing door professor Russische politiek Ria Laenen.

Ria Laenen zal vertrekken vanuit de huidige situatie : 2 jaar oorlog en terugblikken met de vraag hoe het zover is kunnen komen. Ze zal proberen een antwoord te formuleren op de vraag waarom het Kremlin uitgerekend Oekraïne viseert en wat men daarmee wil bereiken. Tot slot zal ze stilstaan bij de voornaamste uitdagingen voor Europa m.b.t. deze oorlog.

Onze Projecten

Buddy Project

In 2013 zijn wij ons eigen Buddyproject opgestart. In de basisscholen wordt er weleens vastgesteld dat er wat kinderen van het eerste en tweede leerjaar zijn die van in het begin achterstand opbouwen met lezen en rekenen. Om deze leerlingen te ondersteunen nam onze club de organisatie op zich waarbij studenten van de derde graad van het secundaire onderwijs wekelijks trekken naar de basisscholen om deze leerlingen – buddy’s - extra te oefenen in lezen en rekenen.

KABOKKIO

Sinds 2015 steunen we , een organisatie voor vakantie- en naschoolse opvang van de katholieke basisscholen van St-Truiden waarvoor wij een fonds hebben opgericht zodat kinderen van ouders die om allerlei redenen een steuntje in de rug kunnen gebruiken, daaraan ook kunnen deelnemen. Minderbedeelde kinderen kunnen alzo tegen een heel democratisch prijsje zich inschrijven in de naschoolse opvangen of vakantieklasjes. Tijdens de vakanties worden educatieve spelvormen uitgewerkt, taal- en computerkampen georganiseerd, en zijn er ook project-weken zoals ‘junior master artist’, waar creativiteit van de kinderen centraal staat en de ‘junior master chef’, waar kinderen leren koken met voeding rijke en goedkope lokale producten . De algemene bewustwording van gezonde voeding, en de ecologische voetafdruk staat hier centraal.