MONS-BORINAGE

Henegouwen

Welkom in onze club !

Allier Mons en Le Borinage, wat historisch gezien niet altijd het geval was, was de uitdaging die een handvol dynamische en vastberaden vrouwen op 24 april 1982 aanging, onder impuls van Nicole DEFAUW, onze eerste voorzitter die het handvest van mevrouw Bodil JOHANSENS, Deens gouverneur, aan de club presenteerde. Onze meterclub is de club van Charleroi, met wie wij elk jaar samenwerken om het Télévie Promise Centre te organiseren.
In de loop der jaren heeft de club vriendschappen ontwikkeld met andere I.S. clubs in Europa en over de hele wereld: de clubs van: Lyon - Tête d'Or in Frankrijk, Leigh in Groot-Brittannië, Waikiki (Hawaï) in de VS.
Het is sinds 2017 verbonden met de club Ragusa in Sicilië.
De club heeft onlangs
- de Cité de l'enfance in Mons bijgestaan door het organiseren van zang-, dans- en aquarelworkshops voor de kinderen van het centrum en door een aantal van hen toe te laten om een ORCW-concert bij te wonen.
- het project "Bubbles of Self", gesteund , dat psychologische ondersteuning biedt aan moeders en toekomstige moeders in precaire situaties, in samenwerking met gezinsplanning
- jonge vrouwelijke studenten in staat gesteld om naar India en Tibet te gaan om eindwerk te maken
De activiteiten die de club uitvoert om fondsen te werven of om het bewustzijn van de status van vrouwen te vergroten zijn rijk en gevarieerd.
 • Opgericht op:
  24/04/1982
 • Voorzitster:
  Anne-Marie HERPHELIN
 • Maandelijkse vergadering:
  Tweede maandag van de maand
 • Contactpersoon:
  Regine WAUQUIER
 • Contact

Belangrijke activiteit

Participation aux journées orange « Say no to violence »

Jaarlijks terugkerende actie rond 'say no to violence' tegenover vrouwen en meisjes.

Onze Projecten

Opleiding moederschapbegeleiding

Opleiding van 'moederschapsbegeleiders' om hen in staat te stellen een basiskennis te verwerven en hun vaardigheden op het gebied van kinderpsychologie, voeding en hygiëne te verbeteren.

Sensibilisering van jongeren

Bewustmaking van de jongere generaties aangaande de gevolgen van het voornaamste conflict in de wereld voor de positie van de vrouw en de duurzaamheid van de vooruitgang in de emancipatie van de vrouw.