MARCHE-EN-FAMENNE

Luxemburg

Welkom in onze club !

Marche-en-Famenne, een charmante stad gelegen op het kruispunt van de provincies Luxemburg, Namen en Luik, is een plaats waar het leven goed is. Marche is als administratief, educatief, geneeskundig, justitieel, cultureel, commercieel, industrieel en wetenschappelijk centrum, erin geslaagd om sinds meer dan 30 jaar een opmerkelijke stadsvernieuwing door te voeren met de nadruk op een rijk en kwalitatief hoogstaand architecturaal erfgoed... Een stad met vele standbeelden die u kunt ontdekken wanneer u door de straten en steegjes slentert... Marche-en-Famenne wil "mooi" zijn en de alomtegenwoordige kunst draagt daar in belangrijke mate toe bij. Het is in deze dynamische stad dat de Soroptimist club van Marche-en-Famenne werd opgericht en al bijna 30 jaar enthousiast groeit.
Elke 4e woensdag van de maand ontmoeten we elkaar in een sfeer, zeker "leergierig" maar altijd erg genegen voor onze statutaire vergaderingen. Onze vele leden laten niet na ideeën aan te reiken om onze club nieuw leven in te blazen en projecten tot uitvoering te brengen. Projecten die uiteenlopen van bewustwording over orgaandonatie, hulp aan vrouwen en kinderen in moeilijkheden of in oorlogssituaties, ondersteuning in de opleiding van meisjes, steun aan verenigingen die zich inzetten voor het welzijn van kankerpatiënten, hulp aan opvanggezinnen voor kinderen die door de rechter zijn geplaatst, etc..... Wetende dat we zowel lokaal, nationaal als internationaal werken. Een aantal van de projecten die we hebben uitgevoerd hebben het voorrecht gehad om onder andere door het S.I.E. en het S.I.B. te worden bekroond.
 • Opgericht op:
  17/03/1990
 • Voorzitster:
  Véronique MICHAUX
 • Maandelijkse vergadering:
  Vierde woensdag van de maand
 • Contactpersoon:
  Claude HEINTZ
 • Email:
  marche-en-famenne@soroptimist.be

Belangrijke activiteit

Chic and

Onze belangrijkste fondsenwervingsevenement vindt traditioneel plaats in de herfst. We organiseren een diner met een terugkerend thema: "Chic and". Die avond is alles "huisgemaakt": diverse salades en desserts. De solidariteit rond dit evenement en de kwaliteit van de aangeboden producten maken het een essentiële datum voor onze gasten.

Onze projecten

Maman Gégé

Wij steunen Maman Gégé, oprichter van SOFAD (Solidarité des Femmes Activistes pour la Défense des Droits Humains), die zich als doel stelt de plaats van de vrouw in de strategische instanties van de DRC te versterken om zo een duurzame vrede te bereiken.

L'Essentiel

Een ander project waar we ons voor inzetten is de steun van "L'Essentiel", een centrum dat gericht is op het welzijn van kankerpatiënten of herstel. Inderdaad, de behandeling met medicijnen is niet alles. Het Universitair Ziekenhuis van Namen heeft dit begrepen en zet ook in op de moraal van de patiënten.