LIEGE

Luik

Welkom in onze club !

De Club van Liège, opgericht in 1947, is de vierde gecharterde club in België.
Aangezien verschillende van onze leden op nationaal, Europees en zelfs internationaal niveau functies hebben bekleed, kunnen we zeggen dat we actief hebben deelgenomen aan de evolutie van het Soroptimisme.In het kader van het Soroptimisme zijn we vooral actief bij:
- ondersteuning van de "all in school"-organisatie voor onderwijs aan meisjes
- geweld tegen vrouwen: elk jaar wordt het Luikse stadhuis op ons verzoek in oranje verlicht.
- economische zelfstandigheid van vrouwen: actieve en financiële participatie in Le Courant d'Air
- gezondheidszorg: Orgaandonatieactiviteiten en steun aan het 'coussin du coeur'
 • Opgericht op:
  21/06/1947
 • Voorzitster:
  Françoise SANDRONT
 • Maandelijkse vergadering:
  Tweede maandag van de maand
 • Contactpersoon:
  Marie-Thérèse DEJARDIN
 • Email:
  liege@soroptimist.be

Belangrijke activiteit

Edelweiss

Edelweiss is een opvang- en onderwijsbegeleidingsdienst. Zij zorgt voor een vijftiental jongeren tussen 3 en 18 jaar die tijdelijk uit hun gezinsomgeving worden verwijderd ter bescherming. De Club verzekert een permanentie op donderdag na school en een bijles op woensdagmiddag. Tijdens de schoolvakanties organiseren we creatieve workshops en culturele bezoeken.

Projecten in de kijker

Le Courant d’air

Asbl « Le Courant d’air » à Bressoux (Liège). Aires de créativité et poumons de papier au service de l’insertion
Le Courant d'air " is een vzw gevestigd in Bressoux, met als doel de strijd aan te binden tegen sociale uitsluiting en armoede. Dit door mensen vertrouwen te geven en ze te waarderen op basis van hun sterke punten en vaardigheden. Wij investeren in wekelijkse bijlessen. Wij ondersteunen de activiteiten van volwassenen financieel.

Le Remue-Méninges

Al tien jaar lang, in november, organiseren we een brainstormsessie omtrent diverse thema’s. Deze avond brengen we een 100-tal mensen samen van allerlei achtergronden en leeftijden en zamelen geld in voor onze projecten.