LAND VAN WAAS

Oost-Vlaanderen

Welkom in onze club !

Soroptimist Land van Waas cultiveert vriendschap, gastvrijheid, tolerantie en wederzijdse hulpvaardigheid. Leden kunnen deelnemen aan clubvergaderingen over de hele wereld. Zo hebben wij verbinding met clubs in de regio en zusterclubs in Duitsland, Nederland en Indië.
Onze club biedt kansen aan nieuwe leden. Wij engageren ons voor een betere wereld voor vrouwen en meisjes en bevorderen zelfredzaamheid. Elk jaar zijn we betrokken bij projecten en sensibilisatie acties met maatschappelijke waarde.

EDUCATE – EMPOWER – ENABLE

FOCUS = structurele ongelijkheid wegwerken voor vrouwen en meisjes via
opleiding, bestrijden van geweld, gezondheidszorg, kansen geven, algemene hulp & armoedebestrijding, leefmilieu.

Wij investeren vooral lokaal, maar ook nationaal en internationaal. Persoonlijke betrokkenheid via leden maakt dat wij steeds een“kort bij huis” gevoel hebben. Projecten die een combinatie zijn van ‘handen uit de mouwen steken’ en fundraising, verdienen de voorkeur. Samenhorigheid en de interesse voor elkaar wordt bevorderd door commissiewerk.
Ambitie, participatie en plezier verzekert het succes voor onze acties!
 • Opgericht op:
  28/09/1996
 • Voorzitster:
  Isabelle VAN EYNDE
 • Maandelijkse vergadering:
  Eerste donderdag van de maand
 • Contactpersoon:
  Isabo HEIRBAUT
 • Contact

Belangrijke activiteit

• FUNDRAISING

• QUIZ-avond in november ten voordele van armoedebestrijding in het Waasland
• FILM-avond in maart sensibilisatie voor de “Internationale Vrouwendag”
ten voordele van lokale jongeren projecten
• ADVOCACY ACTIES maatschappelijk engagement met sponsors en met gemeentebesturen voor bijv. 25/11 Internationale Dag tegen geweld op vrouwen

Onze Projecten

Senghor Kunda – Senegal

Vrouwen nemen zelf het heft in handen – organiseren de bouw van de ovens, het maken van zeep en geven hun know-how door aan anderen.
Jongeren starten met kippenkwekerij om zo hun studies te kunnen betalen.
Onze club financiert zonnepanelen en helpt jonge meisjes bij het opstarten en inrichten van een restaurant

Educate to lead

MENTORING een krachtige manier om onze doelstellingen te bereiken! Steun aan jonge vrouwen die interesse hebben om hun ambities beroepsmatig, persoonlijk en op gemeenschappelijk vlak te willen waarmaken.