HUY

Luik

Welkom in onze club !

Wij zijn 24 geëngageerde vrouwen, waaronder een van de jongste in België, met een breed scala aan beroepen en een verscheidenheid aan landen van herkomst (België, Burundi, Marokko, Portugal, Vietnam). We zijn alert naar wat er gebeurt met de mensheid in de wereld en trekken naar hen toe, met een grote openheid voor multiculturalisme, levende christenen, moslims, boeddhisten, leken en andere filosofieën.
Naast hun vaste job werken veel van onze vrijwilligers in verenigingen, zoals het Rode Kruis, de Pommeraie (gehandicapte volwassenen), de SES (Health Education Service, bijvoorbeeld in gevangenissen), de Maillon Humanitaire (medische karavanen in Marokko en de DRC), Mabel (scholen in Marokko), Dora Dores, enz. We steunen hen ook financieel, net zoals we onderwijsprojecten in Haïti en Burundi steunen, of projecten die de armoede proberen te verlichten en geweld tegen vrouwen en meisjes proberen te bestrijden.

Onze zorg is om open te staan voor de wereld, door middel van een keuze van kwalitatieve gediversifieerde conferenties in direct contact met de actualiteit.
Onze zorg is om jongeren te informeren door middel van specifieke actiemomenten: bewustmaking van orgaandonatie, 'waterklassen', en de school- en beroepskeuzebegeleiding 'Ik word geïnformeerd, ik kies'. Zorgen voor de ondersteuning van jonge talenten van muziekconservatoria of in het kader van FIDEC.
De club blijft aandacht besteden aan de samenwerking met de lokale overheden, zoals de stad Hoei, het Rode Kruis, andere serviceclubs, het Cultureel Centrum, de Orde van advocaten, vrouwenverenigingen...
We hebben in de stad al twee keer 'ons merk' achtergelaten: een fontein en een standbeeld (van de "vrouw voor de vrede") naast de Hoyoux.
 • Opgericht op:
  15/05/1955
 • Voorzitster:
  Martine VILLERS
 • Maandelijkse vergadering:
  Derde woensdag van de maand
 • Contactpersoon:
  Yvette GEORIS
 • Contact

Belangrijke activiteit

onze gala-avond vol cinema

Sinds een twintigtal jaar is ons filmgala, naast een diner en een concert, de belangrijkste fundraiser voor onze projecten, met vooral aandacht voor de promotie van de Belgische film. Het geeft een mooie visibiliteit aan de club in de regio. We ondersteunen ook beroepen in de filmindustrie in het kader van het festival "Les Enfants Terribles".

Onze Projecten

Alzheimer Café

Sinds 2011 organiseren we elke eerste maandag van de maand een Alzheimer Cafémet de steun van de Alzheimer League . Een morele steun voor patiënten, verzorgers, families en professionals. Constructieve en vriendschappelijke uitwisselingen, wederzijdse ondersteuning, tips en advies.

Sensibilisering orgaandonatie

In het kader van de burgerdagen, bewustmaking van orgaandonatie. Zowel in scholen in de regio, met getuigenissen van transplantatiepatiënten, als op de markt van Huy en op het gemeentehuis, waar mensen zich als donor kunnen laten registreren.