HESBAYE

Luik

Welkom in onze club !

Onze club Hesbaye behelst twee regio's, Hannut en Waremme.
Onze belangrijkste doelstellingen zijn de bestrijding van alle vormen van geweld, en met name van geweld tegen vrouwen.
We willen de bescherming en opleiding van jonge meisjes ondersteunen en ontwikkelen en we zetten ons ook in voor de bescherming van het milieu.
Orgaandonatie en Télévie zijn twee grote idealen waar we ons jaarlijks voor inzetten.
We steken onze vaardigheden en tijd in het organiseren van evenementen om geld in te zamelen voor verenigingen die het echt nodig hebben, zoals daar zijn: Le Collectif Logement, La Passerelle, L'Oasis, Hesbicœur, Le Haut Regard, Le Haut Regard....

Voor onze grote actie ter verdediging van de rechten van de vrouw, die wordt belichaamd door de slogan " ZEG NEE TEGEN GEWELD TEN OVERSTAAN VAN VROUWEN", hebben we de steun van de gemeentelijke autoriteiten.
 • Opgericht op:
  07/10/1984
 • Voorzitster:
  Georgette LHOEST
 • Maandelijkse vergadering:
  Derde donderdag van de maand
 • Contactpersoon:
  Colette HEINE
 • Email:
  hesbaye@soroptimist.be

Belangrijke activiteit

Bewustwording van het orgaandonatiebewustzijn

.jaarlijks een ochtend
waar: Athenea, hogescholen of IPES van Hannut en Waremme.
Praktische info: Conferentie over het belang van orgaandonatie

Onze club wil de 6de jaars studenten in het algemeen, het technisch en beroepsonderwijs en het hoger onderwijs bewust maken van het belang van orgaandonatie om levens te redden

Benefietconcert Capella Concinite & jachthoornkwartet op 24 februari 2024 om 20u in Boodschapkapel van Heilig-Hartinstituut te Heverlee

L’OASIS FAMILIALE

Deze vzw, gevestigd in Hannut en Waremme, biedt verschillende diensten aan om gezinnen en vooral vrouwen te helpen:
Het "babypapote" onthaalcentrum, de huiswerkschool, de vakantieactiviteiten, de gezins- en huwelijksplanning en het consultatiecentrum, 9 maanden en wat daarna?, en het ALPHA onthaalcentrum (alfabetisering).

VZW HAUT-REGARD

Deze vzw is een dagopvang voor mensen tussen 21 en 62 jaar, met een lichte tot matige verstandelijke beperking.
Hun doel is om de persoon te begeleiden in zijn of haar levensproject en te streven naar zijn of haar autonomie. De dagen worden gekenmerkt door verschillende soorten activiteiten zoals professionele integratie in winkels, kantoren en restaurants, workshops zoals kook- en ontspanningsactiviteiten, of het nu gaat om sport-, muziek- of maatschappelijke activiteiten....