BRUSSEL-IRIS

Brussel Hoofdstedelijk Gewest

Welkom in onze club !

Begin jaren 80 werd het eerste zaadje van club Brussel Iris geplant.
Frida Hendrickx jonge advocate aan de Balie in Brussel ontmoet Erna Debaenst een vroegere medestudente aan VUB en ondertussen substituut procureur des Konings en gaan samen een kopje koffie drinken. Tijdens dit gesprek vroeg Erna, ken je Soroptimist? Ze was zelf lid in Veurne en vertelde wat het allemaal inhield. Ze vroeg of er interesse zou zijn om een Nederlandstalige club op te richten in Brussel. Erna was in contact met Carla Willemaers van club Tongeren en wist dat zij verantwoordelijk was op nationaal niveau voor de commissie uitbreiding.
Een eerste afspraak met Carla gebeurde in het Hilton Hotel -ze werd later de meter van onze club- en zo gingen de dingen van start.
De eerste contacten en het zoeken naar potentiele leden gebeurde meestal per telefoon. Pas later kwamen er vergaderingen. En zo groeide er een groepje met dames uit de omgeving van Brussel en uit Leuven.
De dames uit Leuven beslisten om zelf een club op te richten, hetgeen meebracht dat er een aantal personen wegvielen en Brussel met niet voldoende was om een charter aan te vragen. Er is dan ijverig verder gewerkt en uiteindelijk op 29 november 1986 werd Club Brussel Iris een feit. Een plechtige charter in het Hilton Hotel met als stichtende voorzitster Frida Hendrickx.
Er was bewust gekozen voor de naam Brussel Iris omdat het de bloem en het symbool van Brussel is. Het clubvlaggetje werd ontworpen door een lid Marie-Jeanne Moermans.
 • Opgericht op:
  29/11/1986
 • Voorzitster:
  Päivi MANNERKORPI
 • Maandelijkse vergadering:
  Derde woensdag van de maand
 • Contactpersoon:
  Christa VANDER MOTTEN
 • Contact

Belangrijke activiteit

Zalmverkoop

Op de kerstmarkt van Sint Genesius Rode
De verkoop van zalmpakketten voor de goede doelen van de club wordt inmiddels bekend bij meer en meer vrienden en kennissen van onze clubleden. De zalm wordt speciaal bereid voor onze club net vóór de kerst en in een feestelijke geschenkverpakking geleverd. Het is ook geschikt als (relatie)geschenk. De voorbije 2 jaren hebben we de actie gepromoot op de kerstmarkten van Sint-Genesius-Rode en tevens hebben we deelgenomen met deze verkoop aan de ‘De Warmste week’ ten voordele van het project ‘ Buurthuis Chambéry vzw. Deze actie begint medio november en eindigt medio december.

Onze Projecten

Buurthuis Chambéry vzw

Buurthuis Chambéry vzw: wijkhuis gelegen in Etterbeek waar arm, rijk, oud, jong, diverse culturen naast elkaar leven. Het doel is het contact en hun leefsituatie te verbeteren. Men opteert voor een wijkgerichte samenlevingsopbouw: het centrum, de vrijwilligers, partners, buurtbewoners en medewerkers formuleren zelf de noden en werkthema’s. Gesteund sinds 2011 tot heden.

Ti Solèy Leve

Ti Solèy Leve in Haïti (oprichtster Jeannine De Beleyr). De missie is 3-ledig: Onderwijs voor elk kind: gepaste concepten voor kleuter-, lager- en secundair onderwijs.
Duurzaamheid: Sensibiliseren voor natuurbehoud en gemeenschapsontwikkeling.
Gezondheidszorg: hulp aan dispensaria voor moeder en kind, familieplanning, extreme honger en brandwonden. Gesteund sinds 2010 tot 2018.