BEERSEL-ZENNEVALLEI

Vlaams-Brabant

Welkom in onze club !

Alles weten van onze club?
Surf naar onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/280587035784639/posts/1328162674360398/?d=nClub Beersel-Zennevallei is één van de jongste telgen van SIB, gecharterd in 2007. De vlaamse rand rond Brussel was destijds nog een blinde vlek op de kaart van verspreiding van Belgische Soroptimist clubs. Terwijl Beersel zo dichtbij Brussel ligt, is het er tegelijk zo ver af wat betreft sociale ondersteuning aan de minderbedeelden in de maatschappij. Dat is waar wij denken dat we het verschil kunnen maken! Wij willen er zijn om ons in te zetten voor de vrouwen en kinderen in de regio, die het zonder onze steun moeilijk hebben.

Dit deden we o.a. reeds voor “Mensen voor Mensen”, “Kinderdienst”, “vzw Hippo-Thalamus”, “Haven 21”, “Sloebernest”, “FriS”, “Villa Indigo“, “Horizon”, "Houvast", "Zonnestraal", "Asielcentrum in Alsemberg", Levenslust”, " Brothers of Solidarity". Sinds ons ontstaan hebben wij ook op wereldvlak ons steentje bijgedragen: een waterbron in Fougadougou; hulp bij de opstart van een school in Uvira; de koop van een industriële borduurmachine voor de inheemse vrouwen van Guamote. Voor dergelijke projecten werken wij steeds samen met lokale vzw’s, verenigingen die regelmatig ter plaatse komen of lokale Soroptimist clubs. Zo zijn we een zeer actieve club waarvan de leden eens per maand vergaderen in het Kasteel van Huizingen. Tijdens de vergaderingen nodigen we regelmatig een gastspreker uit om inhoudelijke thema’s te bespreken (partnergeweld, leren leren,…) en komen de te steunen projecten, fondsenwerving en organisatie aan bod.

Projecten in de kijker: Onze Soroptimist club Beersel-Zennevallei steunt Soroptimist Polen en Moldavië voor hulp aan de Oekraïense vrouwen en kinderen die de oorlog hebben ontvlucht: voeding, essentiële goederen (maandverband, ...), regelen van onderdak, psychologische hulp, rechtsbijstand en tolken. Doordat wij ter plaatse onmiddellijk aan de grens de eerste hulp kunnen aanbieden aan vrouwen en kinderen , proberen we hierdoor om mensenhandelaars van vrouwen en kinderen voor te zijn , dit door hun de juiste hulp en begeleiding te geven.

Een tweede internationaal project zijn de ecologische schooltuinen in Niger van Iday. In Februari 2022 hebben de clubs van Club Beersel -Zennevallei, Club Iris, Club Val Brabant-Waterloo, Club Tubize, Club Tournai en Club Aalst de handen ineen geslagen en besloten vier schooltuinen te financieren. Dit project loopt zeker 3 jaar.

Voor al onze lopende projecten en acties nodigen wij u uit een kijkje te nemen op onze Facebookpagina!
 • Opgericht op:
  17/11/2007
 • Voorzitster:
  Hanneke VERLINDEN
 • Maandelijkse vergadering:
  Eerste donderdag van de maand
 • Contactpersoon:
  Anne-Marie DIERCKX
 • Contact

Belangrijke activiteit

IDAY

IDAY-International is een Afrikaans netwerk van 19 nationale coalities van maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor educatie. De visie: een gelijkwaardige basiseducatie voor iedereen in Afrika. Eén van de succesprojecten is het schooltuinenproject. IDAY ontwikkelt sinds 2010 schoolmoestuinen met planten met niet alleen hoge voedingswaarden, maar ook geneeskrachtige kruiden zoals Artemisia Annua - heel belangrijk bij het bestrijden van malaria en darmparasieten.

Onze Projecten

VZW Levenslust -MFC in Lennik

VZW Levenslust MFC is een organisatie voor jongeren van 6 tot 25 jaar die kampen met de gevolgen van leermoeilijkheden en/of leerstoornissen, van socio-emotionele en/of gedragsproblemen en/of een autismespectrumstoornis.

De nood werd dan ook hoog om 50 kinderen ontspanning en spelplezier te geven vermits ze tijdens de coronamaatregelen niet naar huis kunnen en zij momenteel ook niet naar school gaan.
Voor de begeleiders was het niet evident om de nodige ontspanningsinfrastructuur te vinden die financieel haalbaar is.

Onze club hoorde hierover en besliste zijn steentje bij te dragen, een oproep op Facebook werd een ongelooflijk succes: veel mensen uit de omgeving waren bereid speelgoed, boeken, spelletjes, fietsen, trampolines, steps, glijbaan etc… te schenken.

Via de firma Mondo Chemicals hebben we 200 maskers geschonken omdat er enorme nood was aan beschermingsmateriaal.


Zo hebben we nog 9 laptops , 2 printers en kipling rugzakken kunnen schenken via een oproep.
K-Force Computer Solutions BV schonk 2 iMacs aan onze club voor MF.- Levenslust .
Mede door deze giften kunnen ze hun online lessen volgen en online examens.

In de herfstvakantie hebben we 30 tickets voor Bellewaerde en 30 tickets voor Walibi geschonken.

Soroptimst steunt Baobab vzw

VZW BAOBAB bedeelt 1 keer per week voedselpakketten aan kansarme gezinnen die doorverwezen worden door de sociale dienst van de gemeente Sint-Pietersleeuw. Het voedselpakket wordt grotendeels samengesteld, in het kader van "zero food waste" uit producten uit overproductie of voedingswaren met beperkte houdbaarheidsdatum.

VZW BAOBAB is in 2018 opgericht en wordt volledig op vrijwillige basis gerund door Vera Breynaert, Guy Van Ruysevelt en Michel Van Hooren .De oprichters van deze organisatie. Dit is een privé-initiatief en hangt dus volledig af van giften.
Op vraag van BAOBAB heeft onze club 80 koeltassen en 50 boodschappenwagens geschonken.
.