Faisons gagner la vie

« Faisons gagner la vie »

24 et 25 april 2015

Télévie, georganiseerd door de Franstalige Belgische private televisiezender RTL-TVI sinds 1989, is een charitatief programma dat strijdt tegen leukemie en meer in het algemeen tegen alle vormen van kanker.

De campagne van “Télévie “ heeft gelijklopende belangen als de Vlaamse kanker-campagne

“ Kom op tegen kanker “

In de voorbije 27 jaar  hebben de Franstalige clubs van Soroptimist International België het bedrag van 2.159.976 € geschonken aan F.R.S-F.N.R.S.(Fonds de la recherche scientifique).

 

 Contactpersonen voor Soroptimist International België :

   *  Dupuis Cécile : 071/43.54.87 ou 0497/44.69.99

 *  Sarpette Annette : annette.sarpette@gmail.com

 

Hartelijke dank aan iedereen die meewerkt en zich inzet voor ‘Télévie’

Marthe Claeys

President SIB 2014-2016

voorzitter.sib@soroptimist.be

 Foto uit het "centre promesse" van 25 april 2015