Welkom


Welkom van de voorzitter

 

 

 

 

 

 

Claire Hublet,  Voorzitter SIB 2016-2018

De lente staat voor de deur en zoals de natuur, laten we onze energie en ons enthousiasme verder groeien. Voor sommigen : prettige vakantie en voor allen die hun dagelijkse taken verderzetten : veel werkplezier!

Hartelijk gefeliciteerd, om zowel in het noorden als in het zuiden van het land uw inzet te zien, ter gelegenheid van de sensibiliseringscampagne over het belang van orgaandonatie. Meer dan 320 000 broodzakken zijn verdeeld over 328 bakkerijen met het opschrift :

 

"Registreer u als orgaan-, bloed en stamceldonor"

Ik geef je mijn hart"

Heel erg bedankt aan alle deelnemers.

 

 

Op 8 maart zullen wij de Internationale dag van de Rechten van de Vrouw vieren.

Er is veel vooruitgang geboekt door vrouwen uit ontwikkelde landen. Deze landen hebben een grondwet die de rechten verzekert van elke persoon zonder genderdiscriminatie. Maar dat is niet het geval in vele delen van de wereld.

Weet u dat desondanks er vandaag nog :

  • Vrouwen twee derden van de werkuren ter wereld arbeiden maar slechts 10 % van het inkomen wereldwijd verdienen.

  • Twee derden van de 880 miljoen ongeletterde volwassenen vrouwen zijn.

  • Vrouwen het altijd moeilijk hebben om toegang te krijgen tot verantwoordelijke betrekkingen in ondernemingen en dat hun salaris lager is dan dat van hun mannelijke collega.

Ons doel als Soroptimisten is om de hindernissen naar vrouwelijk leiderschap weg te nemen door vrouwen en meisjes te helpen om onafhankelijk te worden.

  • Laten we ons inzetten voor opleiding en leiderschap.

  • Laten we ons inzetten in het nationaal project van mentoring door jonge vrouwen te helpen om hun professionele of persoonlijke ambities te ontwikkelen.

  • Laat ons beurzen creëren in de clubs om aan elkeen en in het bijzonder aan vluchtelingenvrouwen kansen te geven om hun droom waar te maken, om autonoom en vrij te zijn

Mijn programma  :

Ik sta tot uw beschikking deze twee jaar en ben klaar om te luisteren naar jullie verzuchtingen. Deze periode moet een weerspiegeling zijn van de dynamiek van alle clubs. Zonder de clubs en hun leden kan binnen Soroptimist niets bereikt worden. U bent de motor van onze organisatie om onze doelen te realiseren.

  • Voorzitter zijn is voornamelijk ten dienste staan van onze organisatie.
  • Voorzitter zijn is voor mij coördineren, inspireren, motiveren en begeesteren.

Ik dank alvast iedereen die sympathie heeft voor mijn oproep en wil investeren in deze projecten.

Het Europese Soroptimist Congres

 zal plaats vinden in de mooie stad Firenze van  14 tot 18 juli 2017.

Het thema "Opleiding – het paspoort voor een beter leven" spreekt ons allen aan. Het is de gelegenheid om vrouwen uit heel Europa en Afrika te ontmoeten; overtuigde en actieve vrouwen op het gebied van alles wat ons nauw aan het hart ligt. Wees talrijk om ook deel te nemen en informeer ons over uw inschrijving op de website van het congres door op de SIB site te gaan ( activiteiten, evenementen of laatste nieuwsberichten).

 Claire Hublet, voorzitter SI België 2016-2018   

                                                                     

Kies uw taal:

NL FR EN

SIB LoginSite designed by UltiNova