NL FR EN
×

08 maart Internationale Vrouwendag


 

Historie van deze dag    << meer weten

In december 1977 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een resolutie aangenomen: de dag van de rechten van de vrouw en de internationale vrede zal elk jaar door de lidstaten worden gevierd op een dag volgens hun historische en nationale tradities.

Uiteindelijk wordt de datum van 8 maart gekozen als algemene internationale vrouwendag.

Waarom 8 maart ?

De international vrouwendag vindt zijn oorsprong in de grote stakingen van 8 maart van de arbeidsbewegingen in het begin van de 20e eeuw in Noord-Amerika en Europa. De opstandelingen waren gewone vrouwen, werknemers, moeders en vrouwen van soldaten. Hun rechten, maar ook hun waarden, werden genegeerd. De eerste vrouwendagen waren het begin van een lange strijd voor gelijkheid en vrede.

Elk jaar, is de International Vrouwendag een kans om een balans op te maken over de status van vrouwen, de gelijkheid tussen de seksen, maar ook om verder dan onze grenzen te gaan kijken en om na te denken over toekomstige ontwikkelingen.

Hoewel de weg nog lang is, kunnen we zeggen dat er meer dan voorheen naar de stem van de vrouwen geluisterd wordt. Op 8 maart is het de gelegenheid de verwezenlijkingen van de vrouwen te erkennen en hun behoeften op nationaal, regionaal en internationaal toneel te doen gelden.

Internationale Vrouwendag is voor sommigen een feest van de verworvenheden, voor anderen een oproep tot actie om aandacht te vragen voor thema’s zoals economische zelfstandigheid, empowerment, seksueel geweld, zorg en arbeid, discriminatie en racisme.

                             Waarom engageren zich Soroptimisten ?                                                                                       

Omdat:

  • Eén van onze fundamentele waarden het bewerkstelligen van de vooruitgang van vrouwen is , door oa een actieve deelname aan de besluitvorming op alle niveaus van de samenleving na te streven.

  • Onze doelstellingen perfect aansluiten bij de thema’s van internationale vrouwendag zoals streven naar economische zelfstandigheid, empowerment van vrouwen en meisjes, het veroordelen van seksueel geweld, discriminatie en racisme.

  • Soroptimisten ‘a global voice for women and girls’ willen zijn en wij onze talenten willen aanwenden om de aangehaalde thema’s onder de aandacht te brengen en te houden.

 

Waar we ook zijn, als Soroptimisten, kunnen wij een ambassadeur zijn voor gelijke rechten voor vrouwen en kunnen wij echt een verschil maken. In de straat, op school, op het werk, in het openbaar vervoer; in het stemhokje, op social media,..

 

 


Site designed by UltiNova