NL FR EN
×

Saldo van de Friendship Days geschonken door de 7 West-Vlaamse clubs


Krant van West-Vlaanderen - 06-03-2015

Krant van West- Vlaanderen - 6 / 3 / 2015

 

7 West-Vlaamse clubs van Soroptimist International België samen voor het goede doel : schenking van 12.000 euro.

De 7 West- Vlaamse clubs van Soroptimist International België organiseerden in Brugge eind vorig jaar een internationaal congres met als thema "vrouwen voor vrede". De opbrengst van dit congres zal nu worden geschonken aan een viertal projecten die werken aan de verbetering van de leefomstandigheden van vrouwen.

Soroptimist International is een internationale serviceclub voor vrouwen met wereldwijd meer dan 90.000 leden. In België zijn er 56 clubs, waarvan 7 in West-Vlaanderen: Brugge, Ieper, Knokke, Kortrijk, Oostende, Roeselare en Veurne.

Een werkgroep bestaande uit leden van deze clubs heeft vorig jaar een 4-daags programma georganiseerd in het kader van  de Soroptimist International 10e Europese Ontmoetings- en Vriendschapsdagen. Daarbij waren er een groot aantal activiteiten in het kader van de 100-jarige herdenking van WO I, meer dan 350 leden uit Europa namen hieraan deel. Het congres maakte deel uit van dit evenement.

Tijdens het congres bleek uit de verschillende voordrachten van prominente sprekers zoals Katlijn Malfliet (vice-rector KUL), Marleen Temmerman (directeur Departement Reproductieve Gezondheid WHO Genève), Silvana Arbia (griffier Internationaal Strafhof Den Haag), en Jennie Vanlerberghe en Martine Bossuyt, dat vrouwen nog steeds het grootste slachtoffer zijn in conflictsituaties.

Soroptimist International zet zich al sinds de oprichting in 1923 in om de leefomstandigheden van vrouwen en meisjes te verbeteren. Dit doen ze door het opzetten en steunen van projecten die ervoor zorgen dat vrouwen en meisjes meer toegang tot opleiding krijgen, economisch zelfredzaam kunnen worden en ook van hoogwaardige gezondheidszorg kunnen genieten. Daarnaast is het bestrijden van alle geweld op meisjes en vrouwen één van de belangrijkste objectieven van Soroptimist International.

De opbrengst van het congres wordt geschonken aan projecten waarbij de concrete hulp aan vrouwen om hun leefsituatie te verbeteren voorop staat.

Het project " Mothers for Peace" werd in 2001 opgestart door Jennie Vanlerberghe en heeft sinds de oprichting al duizenden vrouwen geholpen in conflictgebieden in Afrika, Afghanistan, en in Oostbloklanden. De nadruk ligt hier op 'educatie en economie', waardoor vrouwen weer een grote mate van zelfstandigheid kunnen krijgen. Ze krijgen microkredieten, opleidingen en starten zelf kleine bedrijfjes op.

Het tweede project dat financieel gesteund zal worden is het "vrouwenopvangcentrum" in Ieper.

Dit opvangcentrum is een afdeling van het CAW Centraal West-Vlaanderen en biedt residentiële opvang en begeleiding aan thuisloze vrouwen en kinderen.

Het "vrouwenvluchthuis" in Roeselare (o.l.v. CAW Midden West-Vlaanderen) is ons derde project dat we steunen en biedt vrouwen die het slachtoffer zijn van partnergeweld een anonieme verblijfplaats aan die hen rust, veiligheid en ondersteuning geeft. Vluchthuizen laten enkel vrouwen toe die mishandeld of bedreigd zijn door hun partner.

Tijdens het verblijf is er ruimte voor individuele begeleiding en probeert men bij de vrouwen een mentale ommekeer te bewerkstelligen en een positiever zelfbeeld te versterken.

Het vierde project is een internationaal project, Solfa International VZW, een solidariteitsfonds voor Afrikaanse vrouwen.

In RD Congo wordt er bijvoorbeeld via het 'genitaal fistel programma' gezorgd voor vrouwen die na een moeilijke bevalling een genitale fistel hebben gekregen en hierdoor incontinent zijn geworden. Dit leidt vaak tot sociale uitsluiting.

Deze vrouwen worden geopereerd zodat ze kunnen terugkeren in hun omgeving.

Met landbouw- en microkrediet worden werklustige vrouwen aan een inkomen geholpen en wordt er tewerkstelling gecreëerd.

Op dinsdag 17 maart zullen de cheques van elk 3000 euro worden geschonken op de gemeenschappelijke vergadering van de 7 West-Vlaamse clubs. Deze vergadering zal plaatsvinden in restaurant Shamrock te Tielt.

 

www.mothersforpeace.be>, www.caw.be>, www.solfanet.org>.

contactpersonen:

Jo De Sutter, pr verantwoordelijke SIB club Ieper desutter.jo@gmail.com>

 

Inge Scholte, pr verantwoordelijke SIB club Knokke-Oostkust ingescholte@hotmail.com>

 

retour a presse >>>
Site designed by UltiNova