NL FR EN
×

Onze projecten


Tejo

In 2009 werd Tejo opgericht in Antwerpen met Ingrid De Jonghe (advokaat) als voorzitster:

Tejo staat voor: Jeugdtherapeuten zonder grenzen.

Tejo Kortrijk werd begin 2016 opgericht met als doel JONGEREN tussen 10 en 20 jaar OP WEG HELPEN IN HUN GROEI NAAR VOLWASSENHEID.

Sinds 2000 is er een enorme toename van jongeren in de jeugdhulp , in 2014 waren er meer dan 28.000 hulpaanvragen. In Kortrijk was in 2015 in het centrum van geestelijke gezondheidszorg een wachtlijst van 11 maanden tot een jaar. Tejo draagt bij tot het oplossen van deze lange wachtlijsten.

Er wordt de jongeren een plek aangeboden waar er naar hen geluisterd wordt.

Tejo werkt op basis van  een team van therapeuten die een eigen praktijk hebben en daarnaast 2u in de week vrijwillig bij Tejo werken.

TEJO - THERAPEUTEN VOOR JONGEREN

Wijngaardstraat 16

8500 Kortrijk

Telefoon: 0468 21 11 82

Email: info.kortrijk@tejo.be

Website: www.tejo.be

 

The walking egg

‘Artsen zonder vakantie’ over ‘The Walking Egg’

The Walking Egg Foundation werd gesticht in 2010 door de artiest Koen Vanmechelen en de wetenschapper Prof. Dr. Willem Ombelet met het doel om fertiliteitszorg ook beschikbaar te maken voor de minder bedeelde mensen, vooral in de zogenaamde ontwikkelingslanden. Onvruchtbaarheid is tot op heden een volledig miskend probleem in de Derde Wereld, waar het probleem nochtans vaker voorkomt dan in de Westers wereld en waar het vooral rampzalige gevolgen heeft voor man en vrouw in kwestie, die sociaal en relationeel volledig geïsoleerd geraken .

The Walking Egg beoogt een multidisciplinaire aanpak van het probleem met inbreng van artsen, sociologen, economen en kunstenaars en streeft naar een integratie van fertiliteitszorg in de bestaande reproductieve gezondheidsstructuren.

Scholarship Julie Bolcaen

Carolien Demey en Katrien Mattelaer slaagden erin een SIE beurs binnen te halen voor Julie Bolcaen, ten bedrage van 8000 euro. Julie Bolcaen is een doctoraatsstudente in de biomedische wetenschappen aan de Universiteit van Gent.

Julie studeerde in 2011 af als master in biomedische wetenschappen, optie stralingswetenschappen. Sinds 5 jaar voert ze wetenschappelijk onderzoek uit in het UZGent over nieuwe merkers om hersentumoren in beeld te brengen. Gezien de overheid niet tussenkomt in alle aspecten van dit wetenschappelijke onderzoek is deze SIE beurs een zeer welkome ondersteuning.

Begeleidingscentrum Bethanie

 

 

 

 

SOROPTIMIST CLUB KORTRIJK steunt BETHANIE via ons : http://www.soroptimist.be/intranet/upload/27/PPT%20Handbag%20Switch%20Event.pdf

BETHANIE : wat doen we ...

We organiseren  begeleidingstrajecten voor 25 jongeren en hun gezin.
Wat we doen tijdens de begeleiding wordt bepaald door vier partijen, nl de ouders, de betrokken jongere, de verwijzer en zijzelf.
De doelstellingen van het verblijf of de begeleiding worden neergeschreven in een handelingsplan. We verwachten van elke partij dat ze zich engageert om naar positieve verandering te streven. Deze worden ten laatste na zes maanden geëvalueerd.
Voor elk gezin is er een contextbegeleider. Jongeren in dagbegeleiding of die bij ons verblijven krijgen ook een individueel begeleider.

Meer info kan je vinden op : http://www.bethaniekortrijk.be/

 

Broodzakken informeren over orgaandonatie

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-kortrijk/broodzakken-informeren-over-orgaandonatie-a2620350/


Site designed by UltiNova