NL FR EN
×

SIB Voorzitter 2016-2018


Claire HUBLET

Claire Hublet, Voorzitter 2016-2018, heeft een opleiding gevolgd als sociale verpleegster en beheerder van een zorg- en verpleegtehuis. Gedurende 20 jaar heeft ze het beroep van directrice voor verpleegkundige zorgen uitgeoefend in La Résidence Porte de Hal te Brussel. In 1990 heeft ze zich aangesloten bij de Club Bruxelles Doyen en er verschillende functies uitgeoefend waarvan tweemaal de functie van voorzitter.

Ze heeft actief deelgenomen aan de organisatie van ontmoetings- en vriendschapsdagen te Brussel in 2000   aan soroptimistmanifestaties in België zoals “Télévie,”Orgaandonatie….Aan de jeugdcruise in 2005, aan het “water in het huis” project in samenwerking met de Belgische Lagere Scholen voorgesteld op het Symposium over Water georganiseerd door de Belgische Unie te Verviers in 2010….Aan de organisatie van de 75ste verjaardag van de club Bruxelles Doyen.

Op het niveau van de Belgische Unie is ze gouverneur en voorzitter van de commissie Uitbreiding geweest.

Voor 2016-2018 heeft ze zich als doel gesteld om te beantwoorden aan de doelstellingen van SI en SIE:“IJveren voor opvoeding, autonomie en economische onafhankelijkheid van de vrouwen”.

Email:voorzitter.sib@soroptimist.be

Thema van de SIB voorzitter

                                

Mijn programma heeft drie thema’s:

  • IJveren voor onderwijs en leiderschap

  • Het bevorderen van onze zichtbaarheid en onze draagkracht.”  lees meer HOE

  • De communicatie tussen de Unie en de clubs bevorderen zodat we allen

dezelfde doelstellingen nastreven.”

Het eerste thema : Ijveren voor onderwijs en leiderschap

Het thema en doel van onze vereniging « Een universele stem voor vrouwen » kadert in het lange termijn project van SI » Onderwijs en Leiderschap ».

Directrice van de Unesco Irena Bokova zegt het als volgt in haar boodschap ter gelegenheid van de 50ste verjaardag :

« Alfabetisme is een garantie voor succes voor de hele maatschappij . Net als het fundament van de menselijke waardigheid en de rechten van de mens, is het essentieel voor het uitroeien van armoede, het bereiken van gendergelijkheid en het bouwen aan een meer duurzame en inclusieve samenleving. »

De doelstellingen van de Belgische Unie 2016-2018 leiden ons om te ijveren voor onderwijs, zelfredzaamheid en economische onafhankelijkheid van vrouwen.

Laten we samen strijden tegen armoede om de ongelijkheid af te schaffen, dezelfde gerechtigheid te creëren voor allen, het geweld uit te roeien, de gendergelijkheid te realiseren, het milieu te beschermen, de toegang tot de gezondheidszorg te bevorderen.

Duizenden vrouwen die onlangs in België aangekomen zijn en een vreemde taal spreken, worden geconfronteerd met discriminatie, geweld en mensenhandel.

Laten we de uitdaging aangaan en hen helpen om hun integratie, hun autonomie en hun onafhankelijkheid te bevorderen. Het is niet ons doel om aan politiek te doen maar om te beantwoorden aan een belangrijke humanitaire crisis die boven de politieke debatten staat.

Op mijn beurt nodig ik jullie uit om innovatief te zijn in het bieden van hulp en de rol op te nemen van mentor

  • door zowel alfabetisme aan te moedigen als het aanleren van de taal van het gastland;
  • door de vrouwen te helpen om hun nieuwe rechten en plichten te begrijpen;
  • door hen de gebruiken en lokale gewoontes te leren;
  • door hen te leiden door het labyrint van werkgelegenheid;
  • door hen studiebeurzen aan te bieden zodat ze een professionele opleiding kunnen volgen.

Anderszijds, richten we ons nu ook op onze actie »Orgaandonatie » ter gelegenheid van Sint Valentijn, zodat vele mensen kunnen profiteren van een tweede levenskans.

Laat ons weer meedoen aan de actie « Télévie » : een caritative beweging georganiseerd in Franstalig België en het Groothertogdom Luxemburg door RTL-TV1 sinds 1989 die fondsen verzamelt voor het wetenschappelijk onderzoek in de strijd tegen kanker en leukemie bij kinderen en volwassenen.

Het thema onderwijs en leiderschap zal de rode draad zijn doorheen al onze acties zowel intern als naar de buitenwereld toe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Site designed by UltiNova